رابطه اجتهاد ومصلحت ازدیدگاه امام خمینی(ره)
52 بازدید
محل نشر: نشریه معارف،ویژه استادان معارف شماره95
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اجتهاد ،مصلحت ،امام خمینی